Stavebná výroba

Rok 2008

Výrobná hala firmy PERNOUD

 

Rok 2007

Nadstavba gymnázia v Pezinku, Senecká ulica

Prevádzkový areál firmy HYCA

Meštiansky dom v Modre – rekonštrukcia

 

Rok 2006

Obaľovačka asfaltových zmesí v Pezinku, pre firmu Swietelsky-Slovakia, s.r.o

Swietelsky 02 Swietelsky 01 Swietelsky 03

Inžinierske siete pre stavbu Obaľovačka asfaltových zmesí v Pezinku

Prístavba kotolne k budove AQUATHERMAL v Senci

Aquathermal

Rekonštrukcia letného kina v Pezinku

Rekonštrukcia pivnice SVOŠ v Modre

 

Rok 2005

Pinelova nemocnica – rekonštrukcia rozostavaného pavilóna, objekt krátkodobého ubytovania pre Mesto Pezinok

Pinelova nemocnica Pinelova nemocnica

Rekonštrukcia dvora a položenie zámkovej dlažby na nádvorí MsÚ Pezinok

Oprava vnútornej kanalizácie a rekonštrukcia predajného skladu v objekte KSP

Rekonštrukcia domova dôchodcov, Hrnčiarska ul.Pezinok

Zabudovanie letnej terasy Hotel Senec v Senci

Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra – rekonštrukcia školskej pivnice v Modre

Inžinierske siete pre firmy v Priemyselnom parku v Pezinku

 

Rok 2004

Výstavba spevnených plôch a parkovísk, a rekonštrukčné práce pre firmu ASO spol. s.r.o.

Výstavba Administratívnej budovy a parkovacie plochy pre firmu Ján Appel, DOMINICO v Bratislave

Výstavba 27-bytových jednotiek v lokalite Pri Háji vo Viničnom

Vinicne bytovka Vinicne bytovka Vinicne bytovka

Rekonštrukcia Teplárne firmy KSP v Bratislave

Hydrotranzit, a.s. Vlčie Hrdlo, stavba AQUATHERMAL Senec – tobogán, plavecký bazén a šatne s občerstvením

Tobogan Plavecký bazén Štane s občerstvením

 

Rok 2003

Adaptácia areálu MEDIKA – II.etapa vo Zvolene

Výstavba čerpacej stanice ČS MP Sládkovičovo pre Slovnaft a.s. Bratislava

Výstavba druhej 12-bytovej bytovky vo Svätom Jure, ul. Pri Štadióne

Bytovka Bytovka

Rekonštrukčné práce v objekte Americkej ambasády 1. a 4.NP a okolia V Bratislave

 

Rok 2002

Výstavba bytovky vo Svätom Jure

Bytovka Bytovka

Výstavba administratívnej budovy firmy PHOENIX – Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Bratislava, Rožňavská ul.

Administrativna budova Administrativna budova Administrativna budova

 

Ostatné

Rekonštrukia pobočky TATRABANKY, Moyzesová ul. Pezinok

Tatrabanka Tatrabanka Tatrabanka

Rekonštrukia bytov v Pezinku

Byty Byty Byty Byty

Slovenská sporiteľňa, Pezinok

Ďakovný list obce Viničné
Ďakovný list obce Viničné