Referencie stavebné

 

Referencie o firme

 

Firma vznikla v roku 1991 a postupným vývojom sa pretransformovala v roku 1998 do spoločnosti s.r.o. Jej činnosť je zameraná na dodávku komplexnej stavebnej výroby.

Počas doby existencie firma zrealizovala niekoľko objektov týkajúcich sa bytového i nebytového charakteru, budovy bankového charakteru, rekonštrukcie a aj novostavby budov.

Mimo týchto spomenutých realizácií, naša firma zrealizovala komplexne niekoľko luxusných rodinných domov, ako aj rekonštrukcií. V neposlednom rade sme zrealizovali rekonštrukcie v súvislosti so zmenou v užívaní stavieb rodinných domov na rôzne iné prevádzky v súkromnom sektore.

Všetky projekty naša firma uskutočňuje vlastnými zamestnancami, práce PSV v subdodávkach.

Snahou našej firmy je dodať stavby komplexne, vrátane výplní otvorov a aj interiérových častí. Za týmto účelom je u nás v prevádzke aj linka na výrobu plastových okien, dverí a zimných záhrad, v spolupráci s belgickou firmou DECEUNINCK, od roku 1994. Na výrobu plastových výrobkov máme certifikát zo štátneho ústavu Lignotesting Bratislava.

Svoju činnosť sme rozšírili aj o výrobu hliníkových výrobkov v spolupráci s firmou ALIPLAST, od roku 2000.

 

Zoznam najväčších úspešne zrealizovaných stavebných zákazok za posledné roky :

 

r. 2008

 • Nadstavba Gymnázia v Pezinku, Senecká ul. zmluvná cena 398.327,-EUR /12 mil. Sk/, termín výstavby 2/08 – 8/08, kontakt BSK Ing. Masár 0903 445 541, RNDr. Vodová 033/6412252, miesto stavby Pezinok

 • Prevádzkový areál firmy HYCA – dokončenie 8/2008

 • Rekonštrukcia strechy SOU v Bratislave, zmluvná cena 116.178,-EUR /3,5 mil. Sk/, BSK kontaktná osoba Ing. Masár 0903 445 541, termín výstavby 8/08-9/08
 • Výrobná hala firmy PERNOUD, zmluvná cena 793.335,- EUR /23,9 mil. Sk/, kontaktná osoba p. Bechet Thomas 0910 724 815, miesto stavby Pezinok, objednávateľ PERNOUD Immobillier, termín výstavby 7/08-3/09
 • Meštiansky dom v Modre, rekonštrukčné práce , zmluvná cena 1,3 mil. Sk, termín začatia výstavby 12/08-2/09, kontakt Ing. Majtán 033/6472212, miesto stavby Modra.

 

r.2009

 • Výrobná hala firmy PERNOUD – Administratívna časť a Výrobná časť, PERNOUD Immobillier, Viničnianska cesta 21, Pezinok, zmluvná cena 793.335,- EUR , kontaktná osoba Ing. Lašáková 0903 722 840, miesto stavby Pezinok, objednávateľ, termín výstavby 7/08-3/09

 • Obec Budmerice, chodníky pre peších a BUS zastávka, zmluvná cena 165.986,- EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 5/09-10/09
 • Obec Šenkvice, Chodníky pre peších, zmluvná cena 67.048,- EUR , kontaktná osoba p. Červenka 0918 458 019, miesto stavby Šenkvice, objednávateľ Obec Šenkvice, termín výstavby 5/09-7/09

 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Oprava a zateplenie fasády, výmena okien, zmluvná cena 47.669,- EUR , kontaktná osoba p. Fr.Benkovský 0911 505 244, miesto stavby Pezinok, objednávateľ PNPP Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, termín výstavby 9/09-11/09. Z toho Zateplenie 498,88 m2, rozpočet 20.699 EUR
 • KSP Bratislava, 1.Prekládka vodovodnej prípojkyDN 100, úprava vodomernej šachty, 2. SO401 Parkovisko a chodníky,Prekládka kanalizácie,Prípojka vody a areálový rozvod, 3. Úprava vstupu do areálu, 4. Rekonštrukcia chodníkov pred areálom, zmluvná cena 113.697,- EUR , kontaktná osoba p. Csalava 02/44442759, miesto stavby Bratislava, Vajnorská ul., objednávateľ KSP s.r.o. Vajnorská 135, Bratislava, termín výstavby 9/09-2/11. Z toho Zateplenie 229 m2, rozpočet 9.162 EUR

 

r.2010

 • Obec Budmerice, Revitalizácia chodníka pri štátnej ceste II/ 504 Budmerice, zmluvná cena 69.729,- EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 9/09-do 03/10.

 • Mesto Modra, Chodník pre peších Cesta II-502, smer Modra – Kráľová PS, I.etapa 0-0,612 km, Mesto Modra, Dukelská 38, Modra, zmluvná cena 107.402 Eur, termín začatia výstavby 11/09- 8/10, kontakt Ing. Barkáč 033/6472212, miesto stavby Modra.

 • Mesto Modra, Chodník pre peších Cesta II-502, smer Modra – Kráľová PS, II.etapa 0,731-1,163 km, Mesto Modra, Dukelská 38, Modra, zmluvná cena 84.057 Eur, termín začatia výstavby 11/09-8/10, kontakt Ing.Barkáč 033/6472212, miesto stavby Modra.

 • Obec Budmerice, Úprava námestia BUDMERICE – Rozšírenie časti miestnej komunikácie, zmluvná cena 93.616,- EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 6/09-do 8/10.

 • Mesto Pezinok, Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park Pezinok, Mesto Pezinok, Radničné námestie Pezinok, zmluvná cena 616.786,89 EUR , kontaktná osoba Ing. Krnáčová 033/6901106, miesto stavby Pezinok, objednávateľ Mesto Pezinok, termín výstavby 3/10- 2/11

Súčasťou prác sú aj tieto práce :

Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 128.504 EUR

Spevnené plochy vo výške 237.669 EUR,

Sadové úpravy vo výške 109.651 EUR.

 • Obec Budmerice, Oprava strechy MŠ v Budmericiach, zmluvná cena 15.608 EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 4/10.
 • Obec Budmerice, Oporný múr v Budmericiach, zmluvná cena 93.616,84 EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby od 6/10 do 8/10.

 • Obec Budmerice, Výstavba detského ihriska pri Zdravotnom stredisku v Budmericiach, zmluvná cena 5.356 EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 8/10.
 • KSP Bratislava, Prestavba objektu č.1 na obslužný objekt areálu KSP – BIZNIS PENZIÓN V 135 – I. etapa., KSP, s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava, zmluvná cena 898.375,- EUR , kontaktná osoba .p. Csalava 02/44442759, miesto stavby Bratislava, Vajnorská ul., termín výstavby 5/10-2/11. Z toho Zateplenie 1.230 m2, rozpočet 51.036 EUR

 • Mesto Modra, Chodník pred Evanjelickým kostolom v Modre, Mesto Modra, Dukelská 38, Modra, zmluvná cena 21.702 Eur, termín začatia výstavby 08/10- 9/10, kontakt Ing. Barkáč 033/6472212, miesto stavby Modra.

 • Obec Budmerice, Rekonštrukcia Domu sociálnych služieb v Budmericiach, zmluvná cena 55.811 EUR , kontaktná osoba p. Baxa 0903 219 737, miesto stavby Budmerice, objednávateľ Obec Budmerice, termín výstavby 12/10-2/11.

 

r.2011

 • Výmena okien a dverí, domurovanie otvorov v objekte PD Blatné, Poľnohospodárske družstvo Blatné, zmluvná cena 5.755 EUR, termín výstavby 6/2011, kontaktná osoba Ing.Kubica – predseda družstva,
 • Dodávka a montáž plastových okien, demontáž kopilitov, montáž prekladov, vnútorné omietky, vonkajšie zateplenie v schodiskovom priestore bytového domu, Bytový dom ul. 1.mája 45 v Pezinku, objednávatel Správa Bytových Domov spol. s r.o., Komenského 10, Modra, zmluvná cena 24.175 EUR, kontaktná osoba p.Durdovanský 0905585546, termín výstavby 6-8/2011

 • UNIVOLT – Betónová plocha v areáli firmy a výmena oken za plastové v budove firmy v Pezinku, objednávatel Univolt Slovakia s.r.o., Šenkvická 16, Pezinok, zmluvná cena 74.000 EUR kontaktná osoba p. Ing.Valenta 0907 753 842, termín výstavby 9-12/2011

 • Zateplenie Novej budovy mestskej polikliniky v Pezinku, objednávateľ Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého 2, zmluvná cena 61.081 EUR, termín výstavby 9-12/2011, kontaktná osoba Ing.Pátek 0903 724 542

 

 

r.2012 – r.2013 – r.2014 (akcie viacročné)

 • Sanácia havarijného zosuvu v Šenkviciach I.etapa, INGEO-ighp,s.r.o. , zmluvná cena 20.000 EUR, termín výstavby 4-8/2012, kontaktná osoba Mgr.Richard Kováč – konateľ , tel. :041/7072801,

 • Výmena kopilitových stien za plastové výplne a zateplenie fasády domu pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Gercenova 1 Bratislava, zastúpené Bytovým družstvom Petržalka, Budatínska ul. Č.1 , Bratislava. Kontaktná osoba p. Stahlová 0917 438 336, zmluvná cena 52.884 EUR, termín výstavby 3-6/2012, z toho zateplenie 100m2 v hodnote 3.300 EUR
 • Prestavba hotela na zariadenie sociálnych služieb – DSS, Kučišdorfská dolina Pezinok, objednávateľ SH DEVELOPMENT s.r.o., Panenská 13, Bratislava, termín výstavby 5/2012 – 10/2013, kontakt.oba Ing.Kubáleková 0905977921, zmluvná cena 984.749 EUR

 • Výrobno-prevádzkový areál Pezinok PETMAS-EKOS s.r.o.Pezinok, objednávateľ Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, Trenčín,termín výstavby 10/2012-9/2014, kontaktná osoba Ing.Tomajko 0902999411, zmluvná cena 1.924.756 EUR.

 

r.2013

 • Rekonštrukcia spevnených plôch dvora – Panenská ul. 30 Bratislava, Vlastníci bytov a NP na Panenskej ul.30 v Bratislave v zastúpení AVION SPRÁVA, s.r.o., zmluvná cena 32.936 EUR, termín výstavby 10-11/2013, kontaktná osoba konateľ Ing. Stanislav Polák,, tel. : 0903 719 276,

 • Rekonštrukcia spevnených plôch dvora – Konventná ul. 17 Bratislava, Vlastníci bytov a NP na Konvetnej ul.17 v Bratislave v zastúpení HERMES – správa bytov s.r.o., zmluvná cena 5.913 EUR, termín výstavby 10-11/2013, kontaktná osoba konateľ p. Branislav Holický, tel. : 0903 761 371,

Ďakovný list obce Viničné
Ďakovný list obce Viničné